جداول تقسیم بندی دروس جشنواره های روش تدریس در سال تحصیلی 91-90

جدول تقسیم بندی دروس حسابان (کتاب چاپ 1390-رشته ریاضی فیزیک)، فیزیک 1 و آزمایشگاه (کتاب چاپ 1390- سال اول عمومی) و تاریخ ایران و جهان 2 (کتاب چاپ 1389– رشته ادبیات و علوم انسانی) جهت استفاده در مرحله کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی 91-90 به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به توضیح است که اختصاص موضوعات به استانها بدون دخالت دبیرخانه مربوطه و منحصراً توسط این دفتر انجام شده است.  

 

 

لینک دانلود