دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش سال 91

 

آزمون جامع سنجش مرحله اول - 25 فروردین 91

 

پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و زبان و هنر

 

 

 


 


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشته ریاضی

حجم : 1.38 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشته تجربی
منبع: www.konkur.in

حجم : 1.43 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشته انسانی

حجم : 1.85 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشته هنر

حجم : 1.45 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشته زبانهای خارجه

حجم : 1.13 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in