سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس حساب دیفرانسیل وانتگرال

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی واحدی (روزانه)

(شهریور ماه) سال تحصیلی   ۹۱ ۱۳۹۰  

 

درس حساب دیفرانسیل و انتگرال

 

 

لینک دانلود 

 

 منبع: مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش