سوالات جمع بندی آزمون های جامع سنجش

روش دانلود : برای دانلود کردن هر کدام از موارد زیر کافیست روی کلمه مورد نظر داخل پرانتز کلیک راست کرده و گزینه ...save target as را انتخاب کرده و از پنجره باز شده محلی را از کامپیوترتان که می خواهید این جزوه ذخیره شود انتخاب کنید و save را انتخاب کنید.

 پیشنهاد: از آنجا که این آزمونها به صورت کلی اند،فقط زمانی به زدن آنها اقدام کنید که مطالعه یک درس را به طور کامل به اتمام رسانده و حتی دوره نیز کرده اید.

 

دانلود سوالات جمع بندی دروس مختلف 


ادبیات و زبان فارسی (سوالات - کلید - پاسخ تشریحی)

عربی (سوالات - کلید - پاسخ تشریحی)

دین و زندگی (سوالات - کلید - پاسخ تشریحی)

ریاضیات (سوالات - کلید - پاسخ تشریحی)

فیزیک (سوالات - کلید - پاسخ تشریحی)

شیمی (سوالات - کلید - پاسخ تشریحی

 

منبع: http://www.fera.ir/