شیوه نامه طراحی سئوالات مفهومی و استاندارد

به پیوست شیوه نامه طراحی سئوالات مفهومی و استاندارد که به عنوان یکی از طرحهای 32 گانه این دفتر توسط همکاران محترم در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تهیه و تدوین شده است،جهت استفاده کلیه همکاران معزز (دبیران – کارشناسان و...) ایفاد می گردد. با توجه به اینکه این نسخه اولیه طرح می باشد ، دریافت نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی از سوی همکاران گران قدر جهت غنی سازی طرح مذکور مورد انتظار می باشد.
منبع: دفتر آموزش متوسطه نظری