اربعین حسینی تسلیت باد

از پرهاى سوخته و خیمه هاى خاکستر، چهل روز مى گذرد؛ از شانه هاى بى تکیه گاه و چشم هاى به خون نشسته، از لحظاتى که سیلى مى وزید و صحرا در عطشى طولانى، ثانیه هایش را به مرگ مى بخشید.

حالا چهل روز است که مرثیه هامان را در کوچه هاى داغ، مکرر مى کنیم.

چهل شب است که بر نیزه شدن آفتاب را سر بر شانه هاى آسمان مى گرییم. ((اى چرخ! غافلى که چه بیداد کرده اى.))

 

 

به یاد کربلا دلها غمین است       دلا خون گریه کن چون اربعین است

پیام خون ، خطاب آتشین است
    
بقای دین ، رهین اربعین است

که تاریخ پر از خون و شهادت
    
سراسر اربعین در اربعین است

بسوز ای دل که امروزاربعین
  است    
عزای پور ختم المرسلین است

مرام شیعه در خون ریشه دارد
    نگهبانی ز خط خون چنین است