برگزاری جشنواره طراحی سوال برتر درس ریاضی 1

به اطلاع همکاران محترم منطقه می رساند برای شرکت در جشنواره  طراحی   سوال برتر درس ریاضی 1 موارد زیر را رعایت نمایید:   

1-    سوالات به صورت CD با فونت B mitra سایز 12 (bold)  و  PDF شده همراه با راهنمای تصحیح به دبیرخانه تحویل شود.  

2-    سوالات 20 نمره ای و باتوجه به بارم بندی ارسالی دفتر تالیف (نوبت دوم)  و از تمام کتاب طرح شود.   

3-    دبیران محترم باید سوالات خود را تا 15/11/90 به منطقه تحویل دهند.