جشنواره الگو های برتر تدریس مبتنی بر ICT

قابل توجه همکاران محترم ریاضی استان آذربایجان غربی 

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند موضوع مورد تدریس جشنواره الگوهای برتر تدریس در استان آذربایجان غربی  حل معادلات به روش هندسی ( صفحه 33-31) تعیین گدیده است.