راهنمای تدریس حسابان

برای دریافت فایل pdf راهنمای تدریس کتاب حسابان جدید التالیف روی هر یک از لینک های زیر کلیک کنید. 

 

راهنمای تدریس فصل اول

راهنمای تدریس فصل دوم

راهنمای تدریس فصل سوم

راهنمای تدریس فصل چهارم

راهنمای تدریس فصل پنجم 

 

منبع: سایت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ریاضی