برنامه امتحانات نهایی پایه سوم و پیش در دی ماه جبرانی اسفند 90

 

 برنامه ی امتحانات نهایی پایه ی سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مربوط به دی ماه و جبرانی اول (اسفند ماه ) در سال تحصیلی 91-1390 را از لینک زیر دریافت نمایید. 

 

 فایل ضمیمه جهت دریافت