نشست شورای نمایندگان اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی کشور

تصاویر ی از نشست اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی کشور در آبان ماه سال جاری در تهران

این تصاویر از روی فیلم گرفته شده از جلسات تهیه شده است

 

مولتی هاستر

  

تصاویر ی از نشست اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی کشور در آبان ماه سال جاری در تهران

این تصاویر از روی فیلم گرفته شده از جلسات تهیه شده است

 

مولتی هاستر

  

مولتی هاستر  

 .

مولتی هاستر 

 

 در این نشست دکتر توکلی دبیر انجمن ریاضی استان آذربایجان شرقی در انتخابات شورای اجرایی جدید به به عضویت در شورای اجرایی اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی کشور انتخاب گردیدند.

 گروه آموزشی ریاضی استان آذربایجان غربی این مهم را به جناب آقای توکلی و جامعه ریاضی استان آذربایجان شرقی تبریک گفته و امیدوار است در این مسیر موفق و موید باشند.

 لازم به ذکر است از طرف انجمن معلمان ریاضی استان آذربایجان غربی نیز قرار بود آقایان رفعت نشان و خضرلوی اقدم  در این اجلاس شرکت کنند، که متاسفانه به دلیل نقص فنی هواپیما و کنسل شدن پرواز از حضور در اجلاس بازماندند. 

  

منبع: گروه ریاضی استان آذربایجان غربی